понедельник, 21 мая 2018 г.Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine запрошують до участі у конкурсі
Спеціаліста з фінансів та діловодства до Посольства України в Республіці Сербія

Основні обов'язки:
• ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, інших матеріальних цінностей, що перебувають на балансі закордонної дипломатичної установи (далі ЗДУ)
• здійснення банківських операцій, пов'язаних з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей, нарахуванням компенсаційних та інших виплат
• участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності ЗДУ, інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, платіжних зобов'язань
• участь у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів
• складання звітів, облік та контроль за рухом бланків звітності
• підготовка відповідей з питань фінансового обліку та зітності на відповідні запити МЗС України та за дорученням керівництва ЗДУ
• обробка вхідної та вихідної кореспонденції ЗДУ
• контроль за термінами виконання документів та їх правильним оформленням відповідно до встановлених вимог діловодства
• реєстрація, облік та зберігання документів поточного діловодства, в тому числі опрацьовування документів з обмеженим доступом
• друкування і копіювання службових документів
• участь у підготовці нарад, що скликаються керівництвом, та їх технічне обслуговування
формування справ відповідно до затвердженої номенклатури, їх зберігання і в установлені строки здача в архів
• збереження інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка законодавством не підлягає розголошенню

Обов'язкові вимоги:
• вища освіта у сфері бухгалтерського обліку і аудиту, економіки, фінансів, фінансів і кредиту
• вільне володіння державною мовою
• вміння вести бухгалтерський облік майна, коштів, фондів тощо
• вміння складати в установленому порядку проекти кошторисів та планів асигнувань, готувати зміни до них
• вміння використовувати в роботі коди економічної класифікації видатків, формування фінансової та бюджетної звітності
• вміння планувати потребу ЗДУ у фінансових ресурсах, забезпечувати їх раціональне використання і відображати в обліку та складати звіти
• уміння орієнтуватися в законодавстві для забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами
• уміння робити висновки за результатами аналітичної роботи для удосконалення фінансово-матеріального забезпечення діяльності ЗДУ на законодавчому рівні
• навички підготовки службових листів з фінансових питань
• вміння працювати під тиском
здатність виявляти та досліджувати складові ситуацій, робити логічні, обґрунтовані висновки та приймати рішення
• здатність швидко та легко адаптуватися до нових умов, виробляти продуктивні форми взаємодії та інтегрувати корисний досвід в умовах змін
• здатність ефективно керувати своїми діями та поведінкою в обмежених, складних, невизначених умовах
• знання національних положень стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі
• знання кодів економічної класифікації видатків
• знання норм і методів формування фінансової та бюджетної звітності
• знання основ дипломатичного протоколу та етикету
• володіння сербською або англійською мовою на рівні А1-А2 згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти

CV надсилайте на apply@thelobbyx.com з темою `Найкращий спеціаліст з фінансів до МЗС`

0 коммент.:

Отправить комментарий

Архів

Отримуйте новини першими

Популярне

Останні публікації