понедельник, 28 мая 2018 г.


Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
запрошують до участі в конкурсі на посаду
Спеціаліста з фінансів та діловодства до Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія
Основні обов'язки:
• ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, інших матеріальних цінностей, що перебувають на балансі закордонної дипломатичної установи (далі ЗДУ)
• здійснення банківських операцій, пов'язаних з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей, нарахуванням компенсаційних та інших виплат
• участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності ЗДУ, інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, платіжних зобов'язань
• участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів
• формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації
• складання звітів, облік та контроль за рухом бланків звітності
• облік, систематизація та зберігання нормативних документів щодо бухгалтерського обліку та звітності
• на відповідні запити МЗС України та за дорученням керівництва ЗДУ підготовка відповідей з питань фінансового обліку та звітності
• своєчасна обробка вхідної та вихідної кореспонденції ЗДУ
• контроль за термінами виконання документів та їх правильним оформленням відповідно до встановлених вимог діловодства
• реєстрація, облік та зберігання документів поточного діловодства, опрацювання документів з обмеженим доступом
• друкування і копіювання службових документів
• участь у підготовці нарад
• формування справ відповідно до затвердженої номенклатури, їх зберігання і в установлені строки здача в архів
• збереження інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка законодавством не підлягає розголошенню
Обов'язкові вимоги:
• вища освіта спрямування бухгалтерський облік і аудит, економіка, фінанси, фінанси і кредит
• грамотне володіння державною мовою
• вміння вести бухгалтерський облік майна, коштів, фондів тощо
• вміння складати в установленому порядку проекти кошторисів та планів асигнувань, готувати зміни до них
• вміння використовувати в роботі коди економічної класифікації видатків, формування фінансової та бюджетної звітності
• вміння планувати потребу ЗДУ у фінансових ресурсах, забезпечувати їх раціональне використання і відображати в обліку та складати звіти
• знання відповідного законодавства для забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами
• вміння робити висновки за результатами аналітичної роботи для удосконалення фінансово-матеріального забезпечення діяльності ЗДУ на законодавчому рівні
• навички ділового стилю мовлення
• вміння працювати під тиском
мотивація у процесі роботи з людьми, інформацією та документами
• стан здоров’я, який дозволяє направлення у довготермінове відрядження за кордон
• володіння арабською або англійською мовою на рівні А1-А2 згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти
• знання національних положень стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі
• знання кодів економічної класифікації видатків
• знання норм і методів формування фінансової та бюджетної звітності
• знання вимог законодавства, якими визначений порядок організації діловодства
• знання загальних особливостей документообігу дипломатичного листування
• знання основ дипломатичного протоколу та етикету
CV надсилайте на apply@thelobbyx.com за темою листа `Спеціаліст з фінансів та діловодства до МЗС`

0 коммент.:

Отправить комментарий

Архів

Отримуйте новини першими

Популярне

Останні публікації